Log in
English | Spanish | Slovak | Italian | Lithuanian | cz | Turkish | Portuguese | Dutch | French

Search in this group

Sub-Groups

No Sub-Groups have been created
  • Groups
  • Lituanistinio ugdymo mokymo priemonių pritaikytų IKT pristatymas ir aptarimas

Lituanistinio ugdymo mokymo priemonių pritaikytų IKT pristatymas ir aptarimas

Lituanistinio ugdymo mokymo priemonių pritaikytų IKT pristatymas ir aptarimas

Owner: Renata Kondratavičienė

Group members: 13

Description:

Grupė skirta užsienyje gyvenantiems bei iš užsienio atvykusiems lietuvių ir kitų šalių vaikų lituanistiniam ugdymui bei su jais dirbančių pedagogų ir specialistų kvalifikacijos tobulinimui.