• süreçlerinde Bilgi İletişim
  Teknolojilerinin en iyi
  uygulamalarını bilim öğrenme
 • Bu iş sanal ve sosyal araçlarla
  desteklenen bir Uygulama Topluluğunda
  bir araya gelen uygulayıcılar
 • zenginleştirerek eğitim toplulukları
  için yeni jenerasyon ağların
  kullanılmasını özendirmektir

ÖZET

Son yıllarda Avrupa’da Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) eğitimde daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Bunda 80’li yıllardan beri uygulanan farklı strateji ve politikaların etkisi büyüktür. Bu bağlamda mevcut durumu analiz ederek öğretme ve öğrenme süreçlerinde ICT’nin daha iyi nasıl kullanılacağına dair esaslar belirlemek gerekmektedir. Özellikle Fen derslerinin öğretiminde ICT araçları pahalı laboratuarların yerini alabilir. Bu projenin ana amacı ICT’nin İlkokul, Lise ve Meslek Liselerinde kullanımına dair bir yol haritası çizmek ve Fen Dersleri alanında öğretme-öğrenme süreçlerinde Bilgi İletişim Teknolojilerinin en iyi uygulamalarını bulmaktır. Bu iş sanal ve sosyal araçlarla desteklenen bir Uygulama Topluluğunda bir araya gelen uygulayıcılar ve karar alıcılar tarafından yapılacaktır.

Projeden beklenen sonuçlar şunlardır: (1) Avrupa’da ilkokul ve liselerde var olan ICT’nin envanterini ve özellikle Fen derslerindeki yazılım ve donanım arasındaki boşlukların envanterini çıkarmak (2) sınıfta ICT kullanımının etkilerini ortaya koymak, (3) öğretmenlerin ICT eğitim prosedürlerini analiz etmek ve sınıfta ICT kullanımı için öğrenci ve öğretmenlerin motivasyonunu değerlendirmek (4) ve Fen sınıflarında ICT kullanımı için tavsiye edilen en iyi uygulamaları bulmak. Avrupa Komisyonu Dijital Gündem 2015 Raporunun odak noktası “çeşitli hizmetler ve ilgi çekecek eğitim içerikleri sağlayarak ve var olan kamu okullarındaki altyapı ve teknolojik ekipmanları zenginleştirerek eğitim toplulukları için yeni jenerasyon ağların kullanılmasını özendirmektir”. Diğer taraftan Teknolojik Eğitim Planının amacı Avrupa’da okulların modernizasyonu için öğretmenlerin eğitim ve sertifikasyon ihtiyacını belirlemektir. Bu proje Dijital Gündem 2015 Raporu ve Teknolojik Eğitim Planının hedeflerini gerçekleştirmektedir.

VídeoTwitter