PROJEKTO TIKSLAI IR REZULTATAI

Projekto pagrindinis tikslas – apžvelgti geriausias informacinių technologijų naudojimo bendrojo lavinimo mokykloje praktikas bei pateikti rekomendacijų, kaip būtų galima patobulinti bendrojo lavinimo mokytojų darbą efektyviai panaudojant IT įvairiose pamokose. Projekto metu bus sukurta studija, kurioje atsispindės geriausi IT naudojimo pavyzdžiai. Partnerių tinklas išanalizuos geriausias IT naudojamas praktikas bendrojo lavinimo mokyklose, apibrėš naudojamas IT metodikas pamokose (klausimais, problemomis, projektais grįstas mokymas, socialinė partnerystė mokant; žaidimu grįstas mokymas). Projekto partneriai taip pat apžvelgs įvairių technologijų, pavz., interaktyvių lentų, mobiliųjų prietaisų, 3D ekranų naudojimo ypatumus pamokose. Pasidalinimas gerosiomis IT naudojimo patirtimis skatins vis daugiau mokytojų į savo dalyko mokymo procesą įtraukti IT įrenginius bei dirbti naudojant IT grįstas mokymo strategijas.

Numatomi projekto rezultatai: 1. Sukurti specialų inventarijų, skirtą apibrėžti IT naudojimo spragas (įrangos ir technikos) tiksliųjų (ir kitų) mokslų pamokose. 2. Pateikti gerųjų pavyzdžių, kaip IT keičia mokymą bendrojo lavinimo mokykloje. 3. Analizuoti mokytojų profesinio mokymo programas, kurios skirtos IT kompetencijų tobulinimui; išsiaiškinti mokytojų ir mokinių nuostatas atskleidžiančias IT naudojimo pamokose motyvaciją. 4. Teikti rekomendacijas dėl informacinių technologijų geriausių pavyzdžių (IT įrangos ir metodikos) realizavimo edukacinėje praktikoje. 5. Įkurti aktyviai IT naudojančių mokytojų, ekspertų bendriją, kuri skleistų gerąją IT naudojimo pamokose praktiką. 6. Sukurti specialius mokymo modulius, skirtus mokytojų IT kompetencijų tobulinimui. 7. Integruoti IT kompetencijų tobulinimo modulius į mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ar jų rengimo programas. 8. Organizuoti specialius seminarus, skirtus supažindinti mokytojus su geraisiais IT naudojimo pavyzdžiais edukacinėje praktikoje. 9. Sukurti Europinę asociaciją, kuri vienytų bendrojo lavinimo mokytojus, aktyviai taikančius IT pamokose.

VideoTwitter