AMAÇLAR VE SONUÇLAR

Bu ağın ana amacı İlkokul ve Liselerde ICT uygulamalarının/kullanımının yol haritası çizerek değerlendirmeler yapmak ve eğitim-öğretim süreçlerinde en iyi ICT uygulamalarını bulmak için esaslar belirlemektir. Çalışma özellikle fen derslerinin öğretim ve öğrenim süreçlerindeki ICT uygulamalarına odaklanacaktır.

Ağ birlik kapsamında olduğu kadar diğer kurum ve projelerdeki aktif metodolojilerinin (araştırma, problem ve proje, sosyal işbirliği, oyun bazlı öğrenme bazlı) mevcut uygulamalarını da analiz edecektir. Ayrıca bu alanda akıllı tahtalardan mobil cihazlara ve düşük maliyetli 3D sistemlere kadar dijital interaktif teknolojileri analiz edilecektir. İyi uygulamaların ağın katılımcıları arasında paylaşılması için bir ortam hazırlanacaktır (iyi uygulamalar ortaklardan ilgi duyan bütün birey ve kurumlara yayılacaktır).

Ağdan beklenen sonuçları şunlardır: (1) Avrupa’da ilkokul ve liselerde var olan ICT’nin envanterini ve özellikle fen derslerinin öğretilme ve öğrenme süreçleri bağlamında yazılım ve donanım arasındaki boşlukların envanterini çıkarmak (2) bu alanda sınıflarda ICT kullanımının şu anki etkisini göstermek (3) öğretmenlerin ICT eğitim prosedürlerini analiz etmek ve sınıfta ICT kullanımı için öğrenci ve öğretmenlerin motivasyonunu değerlendirmek (4) birliğin özellikle ilgili gördüğü özel yazılım ve donanım için esaslar dahil, fen öğretiminde sınıfta ICT kullanımı için en iyi uygulamaları tavsiye etmek (5) işbirliğini arttırmak için bir Uygulama Topluluğu oluşturmak (6) öğretmenlerin gereken deneyimi kazanabilecekleri ICT eğitim modülleri yaratmak (7) bu modülleri sınıflarda ICT kullanımıyla ilgili öğretmenler için mezuniyet sonrası veya benzeri bir akademik dereceye dönüştürmek üzere önerilerde bulunmak (8) öğretmenlerin araçlar üzerinde yerinde uygulama yapabilecekleri yerel atölye çalışmaları dahil özel organizasyonlar düzenleyerek ağın sonuçlarını yaymak (9) ağın AB fonlaması bittikten sonra uygulama topluluğunu sürdürecek bir Avrupa Derneği kurmak.

VídeoTwitter